Szpital przy ul. Powstanców Wielkopolskich w Szczecinie

Naprawa (wymiana lampy) oraz konserwacja projektora w sali wykładowej im. Mikołaja Kopernika Pomorskiej Akademii Medycznej w szpitalu przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

[ www.spsk2.pam.szczecin.pl ]

13.jpg   23.jpg   33.jpg