Akademia Rolnicza w Szczecinie

Montaż projektora multimedialnego oraz wykonanie okablowania w dużej sali Akademii Rolniczej

[ www.ar.szczecin.pl ]

11.JPG   2.JPG   3.JPG

4.JPG   5.JPG   6.JPG

7.JPG

oraz w siedmiu mniejszych -to jedna z nich

12.JPG   21.JPG