Szpital przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

Projekt i wykonanie instalacji przyłącza do projektora wraz z montażem projektora Elux EX2022W dla Pomorskiej Akademii Medycznej w sali wykładowej w Szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej -oddział Patomorfologii

[ www.spsk1.pam.szczecin.pl ]

11.jpg   21.jpg   31.jpg

41.jpg   5.jpg   6.jpg

7.jpg   8.jpg   9.jpg