Patio Club w Szczecinie

Naprawa sterowania zasilaniem projektorów oraz konserwacja projektorów w klubie Patio

www.patioclub.pl ]

17.JPG   26.JPG   35.JPG

45.JPG   55.JPG   63.JPG

73.JPG   81.JPG   91.JPG

fotki 4-5 przedstawiają urządzenie wyłączające projektor przy niskim stanie baterii w UPS’ie, a na ostatnich zdjęciach widać ekran do tylniej projekcji.