Politechnika Szczecińska -Wydział Elektryczny

Naprawa obrazu z kamery obrotowej wyświetlanego za pośrednictwem projektora w Politechnice Szczecińskiej

www.we.ps.pl ]

18.JPG   27.JPG   36.JPG

46.JPG   56.JPG   64.JPG

74.JPG